กฏความปลอดภัยเพื่อป้องกันตัวเองจากสึนามิ – ศูนย์ข้อมูลแผ่นดินไหวไทย
  • สึนามิเกิดขึ้นและมีผลถึงเราได้แม้แผ่นดินไหวจะเกิดห่างไกลข้ามทวีปออกไป
  • หากรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหว ให้รีบหนีจากบริเวณชายฝั่งทะเลขึ้นไปบริเวณพื้นที่สูงทันที
  • สึนามีไม่ได้มาเพียงคลื่นเดียว แต่จะตามมาเป็นระลอกหลายลูก จึงต้องรีบหนีไปอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าจะมีประกาศเป็นทางการว่าพื้นที่บริเวณนั้นๆปลอดภัยแล้ว
  • การที่น้ำทะเลลด ชายทะเลแห้งอย่างรวดเร็ว หรือมีน้ำขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นสัญญาณล่วงหน้าว่าอาจจะมีคลื่นสินามิตามมา
  • อย่าตามลงไปดูชายหาดที่น้ำลงมากๆโดยเด็ดขาด เพราะท่านจะหนีจากคลื่นสึนามิที่กำลังจะตามมาไม่ทัน
  • อย่าประมาทเมื่อพบคลื่นสึนามิขนาดเล็กที่ไม่มีอันตรายมากที่บริเวณหนึ่ง เพราะอีกบริเวณหนึ่งซึ่งห่างออกไป 2-3 กิโลเมตร อาจเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงได้
  • คลื่นสึนามิ อาจเกิดขึ้นได้กับชายฝั่งมหาสมุทรทุกๆแห่ง แม้แต่ในพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยก็ตาม ดังนั้นผู้ที่อาศัยตามชายทะเลจึงต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอ