นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราคือใคร

                THAI SEISMIC หรือ ศูนย์ข้อมูลทางด้านแผ่นดินไหวแห่งประเทศไทย (Thailand Earthquake Information Center, TEIC) ให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล การควบคุมการใช้ข้อมูลอย่างปลอดภัยและเป็นความลับ จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ขึ้น เพื่ออธิบายถึงวิธีการรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ THAI SEISMIC เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

                หากคุณมีคำถาม หรือคำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ คำถามทั่วไปเกี่ยวกับความรู้ที่เผยแพร่ และการใช้บริการที่ได้รับ สามารถติดต่อเราได้ที่ thaiseismic.com

ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เรารวบรวมและเหตุผลที่เรารวบรวม

                เมื่อท่านได้เข้าชมเว็บไซต์ THAI SEISMIC เซิร์ฟเวอร์ของเราจะทำการจัดเก็บข้อมูลเฉพาะในส่วนที่เว็บเบราว์เซอร์ของท่านได้ส่งโดยอัตโนมัติ อาจได้แก่หมายเลข IP Address ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึง ชนิดและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ ชนิดและเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ ภาษาที่เลือกใช้ วันและเวลาที่เข้าชม ตลอดจนถึงสถิติอื่น และอาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เช่น ชื่อและอีเมลของท่าน เมื่อท่านมีความต้องการที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมจากเรา นอกเหนือจากข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์

                อย่างไรก็ตาม การรวมรวมข้อมูลในข้างต้นเป็นการจัดเก็บข้อมูลในทางสถิติ เพื่อใช้ประเมินผล วิจัย และพัฒนาการให้บริการของเราให้ดียิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานอย่างสูงสุด โดยข้อมูลที่รวบรวมจะไม่ถูกรวบรวมในลักษณะที่บ่งชี้ถึงผู้ใช้รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะได้

เราแบ่งข้อมูลของคุณให้กับใคร

                ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้จัดเก็บจะไม่ถูกส่งต่อให้กับบุคคลที่สามหรือองค์กรอื่น ยกเว้นในกรณีที่เจ้าของข้อมูลเป็นผู้ร้องขอและยินยอมให้เราดำเนินการให้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาตหรือกฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้, ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล เป็นต้น

ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณ

                สำหรับระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ทาง THAI SEISMIC จะเก็บข้อมูลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดไว้ แต่จะไม่นำมาใช้ในการระบุตัวตนของท่านได้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบออกจากระบบ ส่งผลให้สิทธิ์การเข้าถึง การขอให้ลบ การแก้ไขข้อมูล ตลอดจนถึงการกระทำการใด ๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสิ้นสุดทันที

ข้อมูลเพิ่มเติม

                เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการและประสิทธิภาพในการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในอนาคต เราอาจทำข้อตกลงร่วมกับบุคคลที่สามเพื่อให้ดำเนินงานกับเรา หรือดำเนินงานในนามของเรา โดยบุคคลที่สามจะต้องยอมรับข้อตกลงและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เช่นเดียวกัน

                นอกจากนี้ผู้ใช้มีหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลบนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ THAI SEISMIC อาทิ การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส, การอัพเดทซอฟท์แวร์ให้มีความทันสมัย, การใช้รหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง ตลอดถึงการหลีกเลี่ยงการใช้งานอุปกรณ์ร่วมกับบุคคลอื่น เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิดและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

วิธีที่เราปกป้องข้อมูลของคุณ

                เราตระหนักดีว่าทรัพยากรที่มีค่าที่สุดคือข้อมูลส่วนบุคคล เฉกเช่นผู้ใช้บริการที่ต้องการความมั่นใจว่าทุกการเข้าถึงเว็บไซต์จะได้รับการปกป้องภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยของเรา แม้ว่า THAI SEISMIC จะเป็นผู้ให้บริการด้านข้อมูล แต่ก็เลือกใช้มาตรฐานความปลอดภัยระดับเดียวกับธนาคารและสายการบินที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านข้อมูลที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน 256-Bit Encryption ที่ช่วยให้ทุกการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ตมีความเป็นส่วนตัว, SSL V.3 ที่เป็นเทคโนโลยีการเข้ารหัสเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงเว็บไซต์ จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่สามผ่านทางเว็บไซต์ของเราอย่างแน่นอน