เกี่ยวกับเรา

ประวัติและความเป็นมาของบริษัท

                THAI SEISMIC หรือ ศูนย์ข้อมูลทางด้านแผ่นดินไหวแห่งประเทศไทย (Thailand Earthquake Information Center, TEIC) ด้วยการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่งานวิจัยไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุด อันได้แก่ วิศวกร ช่างท้องถิ่น และชาวบ้าน จึงทำให้เกิดโครงการ เผยแพร่ความรู้งานวิจัยเรื่องแผ่นดินไหวสู่วิศวกรและชุมชน ให้ได้ผลมากที่สุด ซึ่งส่วนผลสัมฤทธิ์ตัวหนึ่งที่โครงการได้ตั้งไว้ก็คือการนำความรู้ที่ค้นพบเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ภายใต้ชื่อ ศูนย์ข้อมูลทางด้านแผ่นดินไหวแห่งประเทศไทย (Thailand Earthquake Information Center, TEIC) อันจะได้เป็นสื่อกลางที่ประชาชนจะเข้าถึงได้ง่ายและตรงจุดให้เป็นประโชน์ได้มากที่สุด

                สืบเนื่องจากในระยะเวลาไม่กี่ปีมานี้ ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวได้เกิดขึ้นทั่วโลกบ่อยครั้งมากขึ้น เริ่มต้นจากที่นครไครสต์เชิรช์ ประเทศนิวซีแลนด์ในเดือนกุมภาพันธ์  2554 ในปี 2555 ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.6 และ 8.2 ริกเตอร์ที่บริเวณชายฝั่งตะวันตกของเกาะสุมาตราเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 และล่าสุดแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์ ที่อำเภอพานเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2557 ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความวิตกกังวลต่อสาธารณชน เราจึงต้องจัดทำเว็บไซต์ให้บริการข่าวสารแผ่นดินไหว ให้ผู้บริโภคให้ตระหนักถึงภัยอันตรายที่อยู่ใกล้ตัวของท่าน หากคุณมีคำถาม หรือคำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ คำถามทั่วไปเกี่ยวกับความรู้ที่เผยแพร่ และการใช้บริการที่ได้รับ สามารถติดต่อเราได้ที่ thaiseismic.com